PHU "Administrator" s.c.

2 email ikona 11993685   biuro@administrator-szczecinek.pl                       kontakt   94 716 25 52

 

W zakresie obsługi inwestycyjnej / remontowej Wspólnoty Mieszkaniowej

okpomagamy, doradzamy przy tworzeniu realnych planów gospodarczych

okrealizujemy plany remontowe zgodnie z podjętymi prawomocnymi uchwałami,

okprzygotowujemy dokumentację pod inwestycję/ remont,

okwspółuczestniczymy w doborze projektantów i wykonawców,

oknegocjujemy i przygotowujemy umowy na wykonanie inwestycji / remontu, dbamy o udzielenie gwarancji,

oknadzorujemy realizację inwestycji / remontu, odbiory

okzlecamy przeglądy gwarancyjne i ekspertyzy, nadzorujemy egzekucję gwarancji i rękojmi.

 

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 
Copyright © 2021 Tomasz Bauer. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates