Ogłoszenia

Informacja o wywozie odpadów komunalnych

Bądźmy świadomymi mieszkańcami naszego miasta, wspólnie dbajmy o nasze środowisko.

Uczulamy Państwa na prawidłową segregację odpadów oraz kontrolowanie/edukowanie siebie wzajemnie w zakresie prawidłowej segregacji śmieci.

Obowiązkowa segregacja śmieci dotyczy wszystkich właścicieli i lokatorów. Odpowiadacie Państwo zbiorowo za to, co ląduje w Państwa pojemnikach. Nie przestrzeganie zasad segregacji choćby przez jednego mieszkańca skutkuje narzuceniem dużo wyższej opłaty na wszystkich właścicieli lokali w budynku!

Segregacja smieci

Roczne zebranie wspólnoty

Właściciele są najwyższą władzą we Wspólnocie. Najlepszą okazją do skorzystania z tych uprawnień jest Zebranie Wspólnoty.

Dla właścicieli lokali zebranie roczne wspólnoty mieszkaniowej to okazja do rozliczenia zarządcy z wykonywanych obowiązków, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok, ustalenia wysokości comiesięcznych opłat i wskazania najważniejszych zadań do wykonania w bieżącym roku. Jest też okazją do podjęcia innych ważnych decyzji zastrzeżonych wyłącznie dla właścicieli lokali.

Dla zarządcy nieruchomości zebranie roczne to okazja do podsumowania całorocznej pracy, której na co dzień nie widać. Roczne Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej daje możliwość wyjaśnienia właścicielom lokali na co były przeznaczane ich pieniądze.

Dlatego warto, by choć raz w roku, każdy właściciel zainteresował się sprawami Wspólnoty, bo to od zaangażowania członków Wspólnoty w znacznym stopniu zależy komfort zamieszkiwania i koszty jakie w związku z tym będą oni ponosić przez kolejne 12 miesięcy.

Centralne ogrzewanie

DO CZASU ROZPOCZĘCIA SEZONU GRZEWCZEGO I URUCHOMIENIA INSTALACJI C.O. PROSIMY O MAKSYMALNE OTWARCIE WSZYSTKICH ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH (CELEM UNIKNIĘCIA ZAPOWIETRZENIA GRZEJNIKÓW – SWOICH i SĄSIADA).

 

Przypominamy, że koszty ogrzewania budynku dotyczą nie tylko własnego mieszkania, ale całego budynku, w tym klatek schodowych. Dlatego apelujemy o każdorazowe zamykanie drzwi wejściowych oraz zamykanie okien na klatkach schodowych i w piwnicach oraz racjonalne korzystanie z instalacji c.o. w swoim mieszkaniu.

Kilka rad i wskazówek:

➢ W ciągu dnia kiedy przebywasz poza domem nie musisz ogrzewać mieszkania do maksimum. Nie można jednak dopuścić do wychłodzenia mieszkania, ponieważ powoduje ono wyziębienie ścian i innych elementów wyposażenia, a ponowne jego nagrzanie trwa długo.

➢ Temperatura w pomieszczeniu nocą nie powinna przekraczać18oC. A ponadto – co potwierdzają i zalecają lekarze – zdrowiej jest spać w chłodniejszym niż przegrzanym i dusznym pomieszczeniu.

➢ Nie staraj się przesadnie oszczędzać, ograniczając zużycie ciepła poprzez utrzymanie w mieszkaniach temperatury poniżej 16oC, 17oC i zaprzestając wietrzenia. Takie działanie w dłuższym czasie prowadzi do zawilgocenia pomieszczeń i wystąpienia grzyba lub pleśni.

➢ Zamykaj zawór (przekręć głowicę w pozycję gwiazdki) przed wietrzeniem mieszkania. Uchylając okno i nie zamykając zaworu, powoduje, że chłodne powietrze opływając zawór „oszukuje” go, powodując całkowite jego otwarcie i tym samym maksymalne rozgrzanie grzejnika.

Tak marnuje się najwięcej ciepła!!!

➢ Nie zasłaniaj grzejnika meblami, zasłonami i innymi przedmiotami. Zasłonięcie grzejnika powoduje ogrzewanie zastawiających go mebli i wywiewanie ogrzanego powietrza przez okna.

➢ Unikaj suszenia prania bezpośrednio na grzejnikach, gdyż zwiększa to zużycie ciepła. Można natomiast suszyć je w pobliżu grzejników, co nawet poprawi wilgotność powietrza, z reguły nadmiernie wysuszonego, co również jest niezdrowe.

PHU Administrator Sp. z o.o.

UL. Plac Wolności 6/3, 78-400 Szczecinek

NIP: 6731913103

REGON: 523658068

KRS: 0001001932

wydany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN