Oferta dla zarządców

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Księgowość wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości wymaga nie tylko doświadczenia i wiedzy, ale również niestandardowego, specjalistycznego oprogramowania. Obsługujmy ponad 40 wspólnot mieszkaniowych. Na przestrzeni lat, dało nam to ogromne doświadczenie poparte zaufaniem i wieloletnią współpracą z mieszkańcami.

Rozliczanie wspólnot mieszkaniowych

Oferujemy obsługę księgową wspólnot mieszkaniowych zarówno na rynku lokalnym jak i w innych miastach poprzez pracę zdalną. W dobie Internetu Zarządcy, Zarządy wspólnot oraz właściciele lokali dostają od nas wszelkie informacje  „od ręki”. Obsługę interesantów realizujemy zarówno w naszych oddziałach w Szczecinku i w Bornem Sulinowie, jak i drogą internetową poprzez pocztę e-mail (natychmiastowe udzielanie informacji o stanie sald indywidualnych) oraz nowatorskie rozwiązanie e-Kartoteki (elektroniczna platforma, na którą każdy właściciel lokalu zalogować się może przy użyciu indywidualnego identyfikatora i hasła). Dzięki e-Kartotece właściciel lokalu ma możliwość analizować swoje zobowiązania i wpłaty korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej. Przy coraz powszechniejszym dostępie do Internetu zmniejszają się koszty i czas pozyskania tej informacji (przejazd do siedziby zarządcy, rozmowa telefoniczna, itp.). Ponadto informacja ta jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zapraszam serdecznie do współpracy i kontaktu.

Zakres usług księgowości wspólnot mieszkaniowych

 • Prowadzenie pełnej obsługi księgowej w specjalistycznym oprogramowaniu firmy MIESZCZANIN (SŁONIE),
 • Przygotowywanie wymiarów opłat dla właścicieli na podstawie uchwał wspólnoty oraz książeczek opłat,
 • Księgowanie wydatków wspólnoty mieszkaniowej, na podstawie m.in faktur oraz not księgowych,
 • Sporządzanie poleceń księgowania np. na podstawie polisy ubezpieczeniowej,
 • Księgowanie wyciągów bankowych dostarczonych w formacie MT 940 lub CSV,
 • Przeprowadzanie rozrachunków kont księgowych,
 • Troska o zachowanie płynności finansowej Wspólnoty oraz zlecenie windykacji zaległości czynszowych
 • Przygotowywanie zawiadomień, wezwań do zapłaty, not odsetkowych,
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego dla członków zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości,
 • Sporządzanie rocznej deklaracji CIT 8,
 • Sporządzanie wymaganych deklaracji wspólnot dla instytucji samorządowych i państwowych ( Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Miasta)
 • Wydawanie niezbędnych dokumentów właścicielom lokali oraz pomoc w otrzymaniu dodatku mieszkaniowego,
 • Rozliczenia mediów,
 • Aktualizacja stawek za media,
 • Przygotowywanie przelewów z konta wspólnoty w zakresie zapłat za faktury kosztowe,
 • Prowadzenie i archiwizowanie dokumentów księgowych wspólnoty.

Roczne rozliczenie wspólnoty mieszkaniowej

Roczne sprawozdanie z działalności wspólnoty wraz z rozliczeniem indywidualnym właściciela powinno być przygotowane najpóźniej do 31 marca bieżącego roku.

Jakiego typu informacje muszą być zawarte w takim dokumencie?

 • Ewidencja przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej
 • Wydatki na remonty i bieżącą konserwację
 • Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne
 • Rozliczenie mediów (ogrzewanie lokali, zużycie wody i ścieków, gaz)

Nazwa Firmy

PHU Administrator Sp. z o.o.

UL. Plac Wolności 6/3, 78-400 Szczecinek

NIP: 6731913103

REGON: 523658068

 

KRS: 0001001932

wydany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN