Nasza Oferta

Nasza oferta, uwzględniając wzrastające z roku na rok koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, przedstawia interesującą propozycję kosztową,obliczaną indywidualnie dla każdego budynku. Nie stosujemy schematów ani “sztywnych ram”, ­ każda wspólnota jest traktowana indywidualnie.

W pierwszym roku naszej współpracy oferujemy 10% bonifikatę, dotyczącą stawki wynagrodzenia za administrowanie/zarządzanie.

Naszym priorytetem jest profesjonalizm i sprostanie oczekiwaniom naszych klientów:

 • zarządzamy nieruchomościami od 17 lat, wieloletnie doświadczenia w administrowaniu nowopowstałymi budynkami uczyniły z nas skutecznych”egzekutorów” usuwania wad i usterek budowlanych przez deweloperów
 • dysponujemy doświadczoną kadrą z wyższym wykształceniem technicznym i ekonomicznym, posiadamy państwowe licencje zawodowe: licencja zarządcy nr 10963, certyfikat księgowy nr 49553/2011, jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości 
 • posiadamy dwa biura stacjonarne do obsługi interesantów, zlokalizowane w ścisłym centrum miast Szczecinek i Borne Sulinowo
 • wyróżnia nas nowoczesny system finansowo ­ księgowy i zinformatyzowany system obsługi nieruchomości, co pozwala w prosty i precyzyjny sposób rozliczać poszczególnych właścicieli oraz wszelkie media dostarczane do budynku, wg indywidualnego zużycia
 • posiadamy nowoczesny system komunikwania się z właścicielami lokali. Obsługę interesantów realizujemy zarówno w naszuch oddziałach w Szczecinku i w Bornem Sulinowie, jak i drogą internetową poprzez pocztę e­mail (natychmiastowe udzielanie informacji o stanie sald indywidualnych) oraz nowatorskie rozwiązanie e­Kartoteki (elektroniczna platforma, na którą każdy włąsciciel lokalu zalogować się może przy użyciu indywidualnego identyfikatora i hasła). Dzięki e-Kartotece właściciel lokalu ma możliwość analizować swoje zobowiązania i wpłaty korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej. Przy coraz powszechniejszym dostępie do Internetu zmniejszają się koszty i czas pozyskania tej informacji (przejazd do siedziby zarządcy, rozmowa telefoniczna, itp.). Ponadto informacja ta jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
 • dojeżdżamy do starszych i niepełnosprawnych właścicieli lokali i załatwiamy sprawy właścicielskie w miejscach ich zamieszkania
 • w przypadku niektórych wspólnot struktura własności jest bardzo skomplikowana, powodująca trudności ze ściąganiem należności na konta bieżące wspólnot. Również w tym zakresie firma odnotowuje spore sukcesy, co skutkuje wyprowadzaniem wspólnot z kłopotów finansowych
 • specjalizujemy się w prawidłowym obliczaniu cieplnych mocy zamówionych
 • posiadamy uprawnienia budowlane ­ instalacyjne i energetyczne oraz ponad 25 ­ letnie doświadczenie w wykonawstwie, co jest gwarancją fachowo przeprowadzanych remontów
 • przedsiębiorstwo, zatrudniając kadrę z odpowiednimi uprawnieniami, jest w stanie prowadzić samodzielnie nadzór nad inwestycjami i remontami w zakresie budowlanym i instalacyjnym. Posiadając znaczne doświadczenie zawodowe tak w zakresie wykonawstwa jak i w zakresie eksploatacji instalacji wod.­kan. i c.o. jesteśmy w stanie wynegocjować korzystne warunki i stawki oraz odpowiednio nadzorować wszelkie roboty związane z usuwaniem awarii, robotami remontowymi i inwestycyjnymi, a także w zakresie kontroli dostaw i rozliczeń wszelkich mediów
 • posiadamy polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości na kwotę 50 tys. euro (polisa jest zabezpieczeniem wspólnot przed ewentualnymi stratami )

Jeśli zależy Państwu na obniżeniu indywidualnie ponoszonych kosztów, poprawie kondycji  finansowej wspólnoty oraz stanu technicznego i estetyki budynku ­ serdecznie zapraszamy!