PHU "Administrator" s.c.

2 email ikona 11993685   biuro@administrator-szczecinek.pl                       kontakt   94 716 25 52

 

PODSUMOWANIE ROKU

Przez cały rok nasza spółka wykonuje szereg czynności, do których zobowiązują nas przepisy, umowy o administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi oraz uchwały właścicieli lokali, mające na celu zapewnienie Państwu komfortu i bezpieczeństwa oraz zmierzające do optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości. Pierwszy kwartał każdego roku to czas na podsumowanie powyższych czynności i podjęcie najważniejszych decyzji, umożliwiających sprawne funkcjonowanie Państwa nieruchomości przez kolejny rok.

Z uwagi na niską frekwencję na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, coraz rzadziej jest możliwe przyjmowanie uchwał na zebraniu, co skutkuje koniecznością dalszego zbierania głosów w trybie obiegowym. To długotrwała i żmudna procedura, co skutkuje przesunięciem w czasie realizacji postanowień tych uchwał.

Dlatego zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w rocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, na którym będziecie mieli okazję wskazać najważniejsze zadania do wykonania w roku.

Jednocześnie chcielibyśmy życzyć Państwu pomyślności i sukcesów w Nowym Roku.

  

 

oszczednosci m

  Jak oszczędzać ciepło?

Przypomnijmy – Po co?

Zamontowanie termostatów na wszystkich grzejnikach pozwala na zróżnicowanie temperatury w pomieszczeniach i obniżenie zużycia ciepła dzięki wykorzystaniu „darmowych” źródeł ciepła takich jak: promieniowanie słoneczne, oświetlenie, urządzenia elektryczne (telewizor, kuchnia itp.) oraz ciepło wydzielane przez ludzi.

Kilka rad i wskazówek!

Przypominamy Państwu zasady racjonalnego korzystania z instalacji centralnego ogrzewania.

Poprzez ustawienie odpowiedniej wartości na pokrętle głowicy wybierz odpowiadającą Tobie temperaturę.

➢ Optymalna temperatura pomieszczenia, w których stale przebywasz, to 20oC – 21oC, w łazience 24oC. W chwili kiedy na zewnątrz jest temperatura około 0oC, a w mieszkaniu jest 23oC, to przez ściany, stropodachy ucieka o 15% więcej ciepła niż wtedy, gdy w pokojach utrzymujemy temperaturę około 20oC. Obniżenie temperatury tylko o jeden stopień daje około od 6% - 10% oszczędności w ogrzewaniu.

➢ Temperatura w pomieszczeniu nocą nie powinna przekraczać18oC. A ponadto – co potwierdzają i zalecają lekarze – zdrowiej jest spać w chłodniejszym niż przegrzanym i dusznym pomieszczeniu.

➢ W ciągu dnia kiedy przebywasz poza domem nie musisz ogrzewać mieszkania do maksimum. Nie można jednak dopuścić do wychłodzenia mieszkania, ponieważ powoduje ono wyziębienie ścian i innych elementów wyposażenia, a ponowne jego nagrzanie trwa długo.

➢ Nie staraj się przesadnie oszczędzać, ograniczając zużycie ciepła poprzez utrzymanie w mieszkaniach temperatury poniżej 16oC, 17oC i zaprzestając wietrzenia. Takie działanie w dłuższym czasie prowadzi do zawilgocenia pomieszczeń i wystąpienia grzyba lub pleśni w pobliżu ścian zewnętrznych.

➢ Zamykaj zawór (przekręć głowicę w pozycję gwiazdki) przed wietrzeniem mieszkania. Uchylając okno i nie zamykając zaworu, powoduje, że chłodne powietrze opływając zawór „oszukuje” go, powodując całkowite jego otwarcie i tym samym maksymalne rozgrzanie grzejnika.

Tak marnuje się najwięcej ciepła!!!

➢ Nie zasłaniaj grzejnika i głowicy termostatycznej meblami, zasłonami i innymi przedmiotami. Zasłonięcie grzejnika powoduje ogrzewanie zastawiających go mebli i wywiewanie ogrzanego powietrza przez okna (szczególnie jak są nieszczelne). Dodatkowo „oszukuje” zawór termostatyczny, wokół którego powietrze szybko nagrzewa się, powodując jego zamknięcie, mimo że temperatura w pomieszczeniu jest niska.

➢ Unikaj suszenia prania bezpośrednio na grzejnikach, gdyż zwiększa to zużycie ciepła. Można natomiast suszyć je w pobliżu grzejników, co nawet poprawi wilgotność powietrza, z reguły nadmiernie wysuszonego, co również jest bardzo niezdrowe.

➢ Przed złożeniem reklamacji kwestionując poprawność funkcjonowania instalacji, sprawdź jaka temperatura została nastawiona na głowicy termostatycznej i sprawdź przy pomocy termostatu pokojowego, jaka temperatura panuje w pomieszczeniu. Określanie temperatury grzejnika „ręcznie” jako „zimny” lub „letni” nie jest miarą nieprawidłowego działania instalacji. Ważna jest temperatura w pomieszczeniu, a nie temperatura grzejnika.

➢ Przypominamy, że koszty ogrzewania budynku dotyczą nie tylko własnego mieszkania, ale całego budynku, w tym klatek schodowych. Dlatego apelujemy o każdorazowe zamykanie drzwi wejściowych oraz zamykanie okien na klatkach schodowych i w piwnicach.

  

ludek

Prawo wglądu właściciela do dokumentów wspólnotowych

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu. Właściciel ma zatem prawo wglądu w dokumenty swojej wspólnoty mieszkaniowej. W większości spraw nie ma też przeszkód, aby mógł dokonać kopii dokumentów. Jednak w przypadku dokumentów, zawierających dane osobowe, właściciel nie ma prawa do ich powielania. Zarząd i administrator nieruchomości, którzy z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych są administratorami tych danych, powinni dbać o to, aby dane osobowe nie były rozpowszechniane poza wspólnotą.

Prawo wstępu zarządu do lokalu właściciela

Zgodnie z art. 13 ustawy o własności lokali właściciel lokalu jest zobowiązany nie tylko uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, lecz także na żądanie zarządu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej.

 

Dłuższy okres rękojmi za wady

Zgłaszacie się do nas Państwo z zapytaniem, czy powinniście występować z roszczeniami od dewelopera w przypadku, gdy w zakupionym mieszkaniu wady ujawniły się po kilku latach.

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która weszła w życie 25.12.2014r, wprowadziła zmianę w kodeksie cywilnym dotyczącą rękojmi za wady fizyczne.

Nowelizacja wydłużyła z 3 do 5 lat okres, w którym nabywca lokalu może wystąpić przeciwko sprzedawcy, gdy w mieszkaniu ujawnią się wady. Powyższe dotyczy zakupu mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Ponadto ważne jest, iż wniesienie pozwu do sądu przez nabywcę mieszkania przerywa bieg przedawnienia.

Jak odwołać zarządcę dewelopera?

Wyznaczenie w akcie notarialnym czasu wykonywania zarządu przez dewelopera, nie oznacza, że nie można tego zmienić. Wspólnota w każdej chwili może podjąć uchwałę o zmianie tego postanowienia, ale uchwała musi być zaprotokołowana przez notariusza w formie aktu notarialnego.

 

 

dokumenty1

E-kartoteka

 

Zarządzając nieruchomościami wiele czasu przeznaczamy na kontakty z użytkownikami lokali. Codziennie odpowiadamy na pytania lokatorów i przekazujemy im informację. Rozumiejąc wielką potrzebę efektywnej komunikacji przedstawiamy Państwu nowe narzędzie: e-kartotekę.

 

Podstawowe korzyści:
Użytkownikom lokali e-kartoteka daje możliwości samodzielnej analizy stanu własnych rozliczeń, zobowiązań i wpłat. Użytkownik lokalu przy pomocy osobistego identyfikatora oraz hasła uzyskuje dostęp do własnej kartoteki, analizuje swe zobowiązania i wpłaty korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej. Przy coraz powszechniejszym dostępie do Internetu zmniejszają się koszty i czas pozyskania tej informacji (przejazd do siedziby zarządcy, rozmowa telefoniczna, itp.).

24 malePonadto informacja ta jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

Właścicieli lokali, zainteresowanych dostępem do e-kartoteki, prosimy o kontakt z administratorem, w celu uzyskania indywidualnego loginu i hasła.

 

Roczne zebranie wspólnoty

Właściciele są najwyższą władzą we wspólnocie. Najlepszą okazją do skorzystania z tych uprawnień jest zebranie wspólnoty.Dla właścicieli lokali zebranie roczne wspólnoty mieszkaniowej to okazja do rozliczenia zarządcy z wykonywanych obowiązków, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok, ustalenia wysokości comiesięcznych opłat i wskazania najważniejszych zadań do wykonania w bieżącym roku. Jest też okazją do podjęcia innych ważnych decyzji zastrzeżonych wyłącznie dla właścicieli lokali.Dla zarządcy nieruchomości zebranie roczne to okazja do podsumowania całorocznej pracy, której na co dzień nie widać. Roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej daje możliwość wyjaśnienia właścicielom lokali na co były przeznaczane ich pieniądze.

W związku z tym warto, by choć raz w roku, każdy właściciel pochylił się nad sprawami wspólnoty, bo to od zaangażowania członków wspólnoty w znacznym stopniu zależy komfort zamieszkiwania i koszty jakie w związku z tym będą oni ponosić przez kolejne 12 miesięcy.

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2021 Tomasz Bauer. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates