PHU "Administrator" s.c.

2 email ikona 11993685   biuro@administrator-szczecinek.pl                       kontakt   94 716 25 52

 

Poniżej przedstawiamy Państwu linki do stron Kancelarii Sejmu z aktami prawnymi, których znajomość jest przydatna w zarządzaniu nieruchomościami:
Rozporządzenia:

Rozporządzenie o warunkach technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie   - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690
Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990740836

 
Copyright © 2021 Tomasz Bauer. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates