PHU "Administrator" s.c.

2 email ikona 11993685   biuro@administrator-szczecinek.pl                       kontakt   94 716 25 52

 

W zakresie obsługi finansowo-księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej

okprowadzimy indywidualne rozliczenia właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych,

oksporządzamy właścicielom lokali, najemcom i dzierżawcom rachunki oraz naliczenia opłat,

okkontrolujemy terminowość wpłat, a w przypadku znacznych opóźnień przeprowadzamy skuteczną egzekucję zadłużeń,

okprzygotowujemy niezbędną dokumentację do dochodzenia roszczeń z tytułu zajmowania nieruchomości,

okoferujemy profesjonalne usługi księgowe polegające na prowadzeniu pozaksięgowej ewidencji na zasadzie podwójnego zapisu na kontach księgowych. Naszą praktyką jest sporządzanie, mimo iż nie jest ono wymagane ustawą, zbilansowanego rocznego sprawozdania finansowego, co gwarantuje poprawność ewidencji i rozliczeń

okrozliczamy każdą nieruchomość poprzez odrębny rachunek bankowy,

okregulujemy podatki i inne opłaty publiczno-prawne,,

oksporządzamy wymagane deklaracje Wspólnot dla instytucji samorządowych i państwowych ( Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, Urząd Miasta)

oksporządzamy różnego rodzaju raporty finansowe według ustalonych wzorów,

okodbieramy, weryfikujemy i regulujemy płatności za faktury VAT i rachunki Wspólnoty,

okprzygotowujemy dokumenty finansowe na zebrania Wspólnoty,

oksporządzamy plany finansowe i sprawozdania z ich realizacji.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 
Copyright © 2021 Tomasz Bauer. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates