PHU "Administrator" s.c.

2 email ikona 11993685   biuro@administrator-szczecinek.pl                       kontakt   94 716 25 52

 

W zakresie obsługi technicznej Wspólnoty Mieszkaniowej

oknegocjujemy i zawieramy umowy na dostawę świadczeń i usług, oraz kontrolujemy ich realizację,

oknegocjujemy i zawieramy umowy ubezpieczeniowe oraz prowadzimy sprawy związane z wypłatą odszkodowań,

okkontrolujemy prawidłowość użytkowania nieruchomości,

okgromadzimy, przechowujemy i aktualizujemy dokumentację związaną z użytkowaniem nieruchomości, a także instrukcje obsługi i eksploatacji,

okzlecamy przeglądy techniczne budynków zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego oraz na tej podstawie określamy niezbędny zakres prac, który winien być wykonany dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania nieruchomości i instalacji,

okprowadzimy dokumentację nieruchomości zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i dozoru technicznego,

okdokonujemy kontroli technicznej budynków oraz wykonujemy bieżącą konserwację i naprawy,

oknatychmiast podejmujemy niezbędne działania zabezpieczające w przypadku wystąpienia awarii lub stanów zagrożenia,

oknadzorujemy prace remontowe i konserwacyjne, usuwanie awarii i ich skutków,

okegzekwujemy prawa gwarancyjne

 

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 
Copyright © 2021 Tomasz Bauer. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates